Du är här:Start > Om oss > Vår tro

  Vår Tro

Gud, Jesus och den Helige Ande

Det finns en evig Gud, i tre personer:
 Gud FADERN, Gud SONEN och Gud den HELIGE ANDE.


(Joh. 10:30, Fil. 2:5-7)


Människan

Människan är skapad till Guds avbild, men skild från Gud genom synd. Utan Jesus kan vi inte ha en relation med Gud.

(1 Mos. 1:26, 1 Tim. 2:5)

Frälsningen

Vi kan ha en relation med Gud genom frälsningen, som är en Guds gåva till alla människor. Ingen kan förtjäna denna gåva utan den finns endast tillgänglig för oss genom Guds nåd och kärlek. Genom att bekänna våra synder och vår tro på Jesu död och UPPSTÅNDELSE och accepterar Honom som Herre, tar vi emot denna gåva och vinner evigheten med Gud.

(Ef. 2:8-9, Rom. 5:1, 3:24)

Andens Dop

Dopet i den Helige Ande är en gåva från Gud och ger den troende kraft att utveckla en Kristuskaraktär och göra Hans vilja.

(Matt. 3:11, Apg. 2:4)

Andens Gåvor

Gud ger alla troende andens gåvor som skall användas för att stärka Guds folk, de är bevis på Hans existens och kraft till de som inte tror. Andens gåvor är aktiva och relevanta idag.

(1 Kor. 12:4-11, 1 Pet. 4:10)

Helande

Gudomligt helande är möjligt i människors liv idag, genom Jesus som är Helaren. Helande omfattar fysisk, mental, emotionell och andlig upprättelse.

(Luk. 9:11, Matt. 9:35, 10:1, Apg. 10:38)

Helvetet

Bibeln beskriver helvetet som en verklig plats för lidande och permanent skilsmässa från Gud för dem som dör utan att ta emot Jesus Kristus. Guds  önskan är ingen skall gå förlorad utan komma till insikt om Honom. Därför sände Han sin Son Jesus Kristus till jorden för att den som tror inte skall gå under utan ha evigt liv.

(Heb. 9:27, Upp. 20:12-15, Joh. 3:16-18)

Jesu Återkomst

Jesus skall återkomma och hämta alla dem som har tagit emot Honom som Herre och Frälsare till himlen för evigt.

(Apg. 1:11, 1 Tess. 4:13-17)