Du är här:Start > Om oss

Vår vision
Vår församling är inte en byggnad utan en plats där människor oavsett bakgrund eller ursprung, är välkomna och dela gemenskapen och tron på Jesus Kristus.

4U

Vår vision är att Uppmuntra människor till ett liv med Jesus Kristus, och få vara en plats där människor kan bli Utrustade till att leva ett segerrikt liv i Honom. Vi vill växa tillsammans i vår tro på Jesus och Utsända människor till att berätta det glada budskapet om Honom och Utgiva av Hans kärlek. (Kol 1:9-12, Efs 4:11-13, Matt 28:19-20, 1 Kor 13:1-8, 13)

Visionen är inspirerad av Matteus 22:37-40, "Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

Dessa bibelord genomsyrar vår församling och verksamhet i tanke, hjärta och handling.