start

Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande

Publicerat den 12 oktober av