- Nyheter http://www.vadstenakristnacenter.se Nyheter från sv-se © 1995 - 2022 () () Tue, 12 Oct 2021 21:06:00 +0200 Tue, 12 Oct 2021 21:06:00 +0200 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 - Nyheter http://www.vadstenakristnacenter.se Nyheter från <![CDATA[Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande]]> Tue, 12 Oct 2021 21:06:00 +0200 ]]> <![CDATA[]]> Mon, 31 Aug 2020 10:27:00 +0200

Ny gudtjänsttid i Vadstena Kristna Center, våra möten börjar kl. 16

Varmt välkommen

]]>