CBN Afrique

Vår partnerskap med CBN (Christian Broadcasting Network)

Vår missionsverksamhet 4hope har ingått partnerskap med CBN Afrique (Afrika) som har sin bas i Dakar Senegal. Från sin bas utför CBN Afrique i 21 fransktalande länder i Afrika, en variation av hjälparbeten "Operation Blessing", samt sprider evangeliets glada budskap.

http://www.wells.cbnafrique.org/index.php/our-partners/sweden
Brunnar

Ca 5 miljoner människor runt om i världen får sitt vatten genom de brunnar som CBN har grävt sen start år 1999. Vi invigde vår första brunn tillsammans med CBN 2012, och har åtagit oss att sponsra ytterligare 5 brunnar under det kommande året. Var med och gör skillnad, du kan förändra och rädda människors liv tillsammans med oss.

TV

Gud har välsignat vår församling med gåvor inom TV och media och en kallelse till att använda detta medium för att spirda bibelns glada budskap. Vi fick glädjen att under maj månad 2012 vara med och starta den första kristna Tv-stationen i Niger Afrika. Vi har en stående inbjudan att medverka i utvecklingen av detta fantastiska arbete, och är redo för att på nytt resa ditt och hjälpa till. Vi står också i tro för TV utrustning som vi kan använda både i Sverige och Afrika.